Seminarium apostolskie. Sprawozdanie.

W piątek i sobotę w tym tygodniu odbył sie sie zjazd pastorów i misjonarzy, który nazywał się seminarium apostolskie. Spotkanie to służy dla pastorow, dla których staram sie być duchowym ojcem. Przyjechało około 15 osób. Niektórzy nie dojechali z powodu choroby, albo innych nieodlożnych zajęć. Usłyszeliśmy, co się dzieje w ich kościołach i w życiu. Wszyscy byli skoncentrowani na opowiadaniu w jaki sposób docierają do zagubionych i jakie są sukcesy i porażki na tym froncie. Jest trudno, ale wszyscy mają bojowy nastrój i nie dają sie zniecheceniu i to jest podnoszące.

Tematem tego spotkania było usprawiedliwienie i łaska. Dzieliłem się słowem, które ksztalciło się we mnie przez ostatnie 4-5 lat, ale nie byłem jeszcze gotów, aby z całą odwagą o tym nauczać. Dlaczego jest potrzebna odwaga w tym temacie? Bo cały świat myśli inaczej i sprzeciwia się poselstwu usprawiedliwienia. Ludzka natura jest mściwa i kiedy widzimy, że ktoś postępuje żle, chcemy by ta osoba poniosła konsekwencje swego złego postępowania. Tak się też niestety dzieje w kościołach. Mimo, źe wierzymy w zbawienie z łaski, nie umiemy łaski okazywać. Świat jest zbudowany tak, że nie okazuje łaski też. Mandaty, więzienia, kary są podstawą porządku tego świata. Kiedy w kościele ktoś zgrzeszy, to chcemy ukarać tę osobę, bo kierujemy się naszym nieprzemienionym pragnieniem. Kiedy Jezus powiedział , że moje Królestwo nie jest z tego świata, to pokazywał to o co jemu chodzi przedewszystkim w ten sposób, że wybaczał i usprawiedliwiał grzeszników. A potem tych usprawiedliwionych uzdrawiał. Dlaczego świat nie może przyjąć tego jako podstawę swego porządku? Bo boją się, że zło będzie się szerzylo. Dlaczego Jezus się nie bal, że zło będzie się szerzylo przez jego „metodę”? Bo wiedział, że usprawiedliwienie, rzuca grzesznika w objęcia Boga. Świat w Boga nie wierzy. A to Bóg dokonuje całej reszty – zmienia i uzdrawia wnętrze najbardziej gnuśnych przestępców. Usprawiedliwienie otwiera drogę na nadprzyrodzone działanie Ducha. Ef 3, 12-16. Prawo natomiast zmusza nas do starań zmienić się samemu, a to niestety nie działa, bo dostęp do naszego zepsutego serca ma Duch Boży, który ma moc nas zmienić! Przyjmuj usprawiedliwienie, a zobaczyć panowanie łaski w swoim życiu! Rz. 5,21.

Nasze spotkanie apostolskie skończyło się w podniosłym nastroju. Czekamy na kolejne spotkanie jesienią, wierząc że Bóg da nowe objawienia i będzie nadal budował swój Kościół na fundamencie apostołów i proroków.