Nowa era łaski

Streszczenie kazania z 26.12.21
Temat: Jezus się rodzi w nas.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=sYemkhHQoVw Łk 1:5-
,,Jezus przyniósł łaskę i zamknął erę prawa.’’
,,Dzisiaj ofiarowanie kadzidła to jest symbol chwały, kiedy my uwielbiamy Boga, kiedy przychodzimy do kościoła, wielbimy Boga, to jest też rzucanie kadzidła na ołtarz. Natomiast wcześniej to było robione, żeby Bogu się podobać, żeby Bóg zwrócił na nas uwagę. Dzisiaj uwielbiamy Boga nie po to by zwrócił na nas uwagę, by się Bogu spodobać, ale po to, żeby z Nim być. Jest różnica. Wcześniej trzeba było zasłużyć na Jego przychylność, na Jego obecność, a dzisiaj my po prostu rozkoszujemy się jego obecnością. I uwielbienie to jest sposób na otwieranie serca, pozwolenie Bogu nas przytulać, całować, błogosławić. Jest taka różnica między starym, a nowym.’’
,,Kiedy jest chwała wyswobodzona, wtedy Bóg może przyjść z czymś bardzo wyjątkowym.’’
,,Stary Testament zawsze nagłaśnia – zmień zachowanie; zacznij inaczej się zachowywać, zmień się, innymi słowy. Nowy Testament mówi – człowiek nie może się sam zmienić – daję ci moc z wysokości, moc akceptacji, Bóg ciebie kocha, i ponieważ będziesz przeżywał miłość Bożą, to spowoduje, że w Tobie zrodzą się owoce Ducha – ty będziesz inny, będziesz przemieniony. Nie własnym wysiłkiem, a wysiłkiem Boga z wysokości.’’
,,Kiedy ty wierzysz Bogu, wiara przyciąga łaskę. Wiara przyciąga Boże plany. Ty wierzysz, a Bóg wykonuje.’’

,,Nasz Pan, Jezus Chrystus, przyszedł niewidzialny Bóg w widzialnej postaci, by pokazać nam prawdziwego Boga. Prorocy Starego Testamentu nie poznali prawdziwego Boga. Czytając Stary Testament, my nigdy nie poznamy prawdy o Bogu, to jest cząstkowa prawda. W pełni Boga objawił i pokazał Jezus. Jezus pokazuje swoją miłość, pokazuje dobroć, łaskę. Boga poznajemy w stu procentach, parząc na Jezusa Chrystusa.’’
Gal 4:19
,,Wszytko, co jest w Jezusie może być w nas. Bóg ma plan, żeby to co jest w Nim, było w tobie.’’
,,Jak Jezus jest ukształtowany w nas? W jaki sposób. Fizyczne starania nie mogą w nas wykształcić duchowej osoby. Nie da się fizycznym narzędziem, fizycznymi staraniami, czymś, co ty robisz, starasz się, wykształcić w sobie duchową istotę. Nie da się. To musi przyjść z góry, z Niebios.’’
,,W każdy z was może być uformowany Jezus – w Jego świętości, w Jego dobroci, w Jego miłości, w Jego mocy cudotwórstwa – wszytko, co jest w Jezusie może być w Tobie poprzez słuchanie o Nim, poprzez badanie na Jego temat, poprzez to, że my poznajemy Jezusa, słuchając o Nim, my kształcimy w sobie Jezusa.’’
2 Kor 3:18
,,Czym jest chwała Pana? Jezus umarł za nas, Jezus zmartwychwstał i dał nam zbawienie za darmo i my oglądając, rozważając tę chwałę, przemieniamy się w ten sam obraz; my zaczynamy być podobni do Jezusa w tym, co On przyniósł.’’
,,Naszym zadaniem jest nauczyć się oglądać chwałę Pana. Nie tylko po prostu uczestniczyć w chwale, jak Zachariasz rzucał na ołtarz kadzidło i ten symbol chwały unosił się w powietrzu. My mamy oglądać chwałę Pana,

rozważając o wielkości Jezusa, rozważając o Jego niesamowitym darze, którym On sam stał się dla nas.’’
2 Kor 3:7-12
,,Służba to, to służba usprawiedliwienia, czyli niesienia Dobrej Nowiny, niesienia Ewangelii.’’
,,W Jezusie jesteś pojednany z Bogiem. W Jezusie nie są policzone twoje grzechy i upadki. W Jezusie jest ci przebaczone; w Jezusie masz odpuszczenie win; i to ma chwałę, kiedy my niesiemy usprawiedliwienie.’’
,,Bóg objawia swoją chwałę w nas wszystkich, kiedy my niesiemy tę służbę pojednania, która objawiła się w Jezusie.’’
,,Jesteś usprawiedliwiony – to ciebie przemieni. To nas przemienia.’’
,,Ludzie żyjąc pod ciężarem grzechu, pod ciężarem swoich niemożliwości, chowają się przed Bogiem i Bóg nie może ich wtedy przemienić, nie może dać im nowe życie, nie może dać im cudu. A my mamy inną nadzieję – wierzymy, że pomimo naszych grzechów, mimo naszych upadków, mimo twoich niepowodzeń i upadków i grzechów, ty śmiało możesz wrócić do Boga i powiedzieć: Panie nawaliłem, ale wiem, że Ty mi wybaczyłeś dwa tysiące lat temu na krzyżu, dałeś mi przebaczenie, jestem nową istotą, jestem odpuszczony, jest mi darowana wina, jestem w Tobie umiłowanym dzieckiem, którego ukochałeś, oddałeś za mnie Syna swego.’’
,,Krew Jezusa ogłosiła: jest twoja wina wymazana, jest wszytko, co zrobiłeś nie tak wymazane, anulowane – ja przyniosłem zmianę w twoje życie. Tak ogłasza śmierć Jezusa. I póżniej, ponieważ On przyniósł odkupienie, umarł ponieważ poddał się pod moc grzechu, grzech powoduje śmierć. Kiedy ludzie grzeszą to umierają; i w momencie, kiedy Jezus przyjął potępienie za grzech i umarł jako owoc grzechu przyszła śmierć, ale jednocześnie przez śmierć Jezusa przyszło usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie anulowało moc

grzechu. Jezus tuż przed śmiercią krzyknął: Wykonało się, to w tym krzyku ogłoszone było przebaczenie win, było odpuszczenie naszych, twoich win.’’
,,Duch usprawiedliwienie to duch zmartwychwstania. Jeśli my wierzymy w usprawiedliwienie, to w tobie działa duch zmartwychwstania.’’
,,Kiedy wierzysz w Jezusa, wiesz, że w Jezusie masz usprawiedliwienie i to ciebie przemienia.’’
,,Patrz na Jezusa. On ma początek i koniec naszej wiary, On jest początkiem i końcem nasze wiary, naszej przemiany, naszego życia w zwycięstwie.’’
1 Kor 12:31 1 Kor 13,1-
,,Droga, ostateczny cel, to jest taka twoja przemiana, że ty jesteś chodzącą miłością, że ty kochasz, ty błogosławisz, ty wybaczasz, ty służysz w miłości.’’
,,Oglądajmy chwałę Bożą, oglądajmy wielkość Jezusa, badajmy w Słowie Bożym wielkość Jezusa; nie zasady, nie punkty, badajmy, co Jezus zrobił dla nas, jak nas zmienia, ale przede wszystkim co On i jak On dokonał pewnych rzeczy, jak przyszedł na świat.’’
,,Im bardziej będziemy poznawać Jezusa, tym wiekszą chwałę będziemy widzieć. Jezus jest wszystkim – alfa i omega, początek i koniec. Tylko w nim i tylko z nim mamy nasze życie. Amen.’’

7 powodów do radości

Siedem powodów do radości. A. Stepanow

https://www.youtube.com/watch?v=ZkdD_5fGdhg

Mocne słowo dał Bóg. Jeśli nie masz czasu do słuchania przeczytaj te niektóre myśli z nauczania. Napełnij się tym słowem.

1. Bóg wstawia się za tobą.

Rz 8,26

Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

Bóg widząc twoją niemoc, mówi: Błogosławie ciebie, podnoszę, wstań i walcz. Błogosławię ciebie, nie załamuj się.

Duch się wstawia zgodnie z Bożą myślą.

2. Bóg planuje dobro i obraca zło w dobro.

Rz 8,28 8:28

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.

Często myślimy, że musimy działać, by otrzymać coś od Boga. Ale tu jest mowa o miłości.

,,Od ciebie Bóg oczekuje, że ty jesteś zakochany w Nim. Jest cudowny, jest piękny, jest pomocny, On umarł za ciebie na krzyżu, oddał swoje życie. Ty kochasz go za to, że tak wielkie rzeczy dla ciebie uczynił i kiedy ty Go kochasz, Bóg to poczytuje za działanie. Twoja miłość, Ty Go kochasz, ty w Niego wierzysz i On współdziała z twoją miłością.’’

3. Bóg jest po twojej stronie.

Rz 8,29

,,Ta miłość, którą Bóg darzy Jezusa, On ma wobec ciebie. Bóg ciebie kocha niezmiernie. Bóg dba o ciebie i mu zależy na tobie.’’

,,W duchowym świecie wyglądasz jak Boży Syn.’’

4. Bóg jest dawcą.

Rz 8,30-32 8:30

A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.

Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?

,,Jesteś usprawiedliwiony, święty, uświęcony, zaakceptowany. Nie musisz Bogu udowadniać, że jesteś jakiś super, ekstra coś tam. Jesteś usprawiedliwiony.’’

,,Jego decyzja, by dać i dawać objawiła się, gdy Jezus poszedł na krzyż. On już udowodnił, że jest dawcą.’’

5. Bóg nie potępia i nie oskarża.

Rz 8,33-34 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.

Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami.

,,O co chodzi ze wstawiennictwem Jezusa? Kiedy widzi, kiedy przeciwko tobie idą moce ciemności – diabeł i jego wysłannicy – Jezus się wstawia i im przeciwstawia się. On nie musi przekonywać Ojca, On gromi diabła, żebyś ty był niepokonany.’’

6. Nikt nie odłączy ciebie od miłości Bożej.

Rz 8,35 8:35

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?

Wszystko, co dzieje się nie tak w twoim życiu nie powstrzymuje miłości. Możesz się żle czuć, ale nie znaczy, że Bóg cię nie kocha.

7. Zwyciężamy.

Rz 8,36-39

Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne.

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce,

Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

,,My jesteśmy zwycięzcami. My zwyciężamy. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.’’

,,Ponieważ jesteś umiłowany, w tym zwyciężasz. Obdarzony Bożą miłością, zwyciężasz. Nasze zwycięstwo jest w tym zrozumieniu i przyjmowaniu miłości.’’

J 16,26-33

Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was;

Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Rzekli uczniowie jego: Oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz.

Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał; dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł.

Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie?

Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich, i mnie samego zostawicie; lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną.

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

Jezus zapowiada zdradę uczniów. I uspokaja ich – nie załamujcie się. Dba o to by przeszli okres odstępstwa zwycięsko, a nie tak Judasz.

,,Jeśli jesteś w stanie zdrady, Bóg zapowiada: wciąż miej pokój, jestem po twojej stronie, planuję wszystko, abyś pewnego dnia z powrotem wrócił do mnie sam na sam i zanurzył się w moją miłość, bo wciąż ciebie kocham.’’

,,Zwycięstwo Jezusa następuje wtedy, kiedy umacniasz się w Jego miłości. Bóg ciebie kocha, nie dlatego że jesteś dobry w tym, w a tamtym. Bóg cię kocha teraz.’’

,,To jest najgorsze co możemy, żyć we własnej sprawiedliwości. My żyjemy w sprawiedliwości z krzyża, który jest darem dla nas dla wiecznego życia. Żyjesz, ponieważ jesteś usprawiedliwiony. Nigdy nie stosuj własnej sprawiedliwości.’’

,,Żyj w sprawiedliwości, którą Bóg dał tobie w Jezusie Chrystusie.’’