Nowa era łaski

Streszczenie kazania z 26.12.21
Temat: Jezus się rodzi w nas.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=sYemkhHQoVw Łk 1:5-
,,Jezus przyniósł łaskę i zamknął erę prawa.’’
,,Dzisiaj ofiarowanie kadzidła to jest symbol chwały, kiedy my uwielbiamy Boga, kiedy przychodzimy do kościoła, wielbimy Boga, to jest też rzucanie kadzidła na ołtarz. Natomiast wcześniej to było robione, żeby Bogu się podobać, żeby Bóg zwrócił na nas uwagę. Dzisiaj uwielbiamy Boga nie po to by zwrócił na nas uwagę, by się Bogu spodobać, ale po to, żeby z Nim być. Jest różnica. Wcześniej trzeba było zasłużyć na Jego przychylność, na Jego obecność, a dzisiaj my po prostu rozkoszujemy się jego obecnością. I uwielbienie to jest sposób na otwieranie serca, pozwolenie Bogu nas przytulać, całować, błogosławić. Jest taka różnica między starym, a nowym.’’
,,Kiedy jest chwała wyswobodzona, wtedy Bóg może przyjść z czymś bardzo wyjątkowym.’’
,,Stary Testament zawsze nagłaśnia – zmień zachowanie; zacznij inaczej się zachowywać, zmień się, innymi słowy. Nowy Testament mówi – człowiek nie może się sam zmienić – daję ci moc z wysokości, moc akceptacji, Bóg ciebie kocha, i ponieważ będziesz przeżywał miłość Bożą, to spowoduje, że w Tobie zrodzą się owoce Ducha – ty będziesz inny, będziesz przemieniony. Nie własnym wysiłkiem, a wysiłkiem Boga z wysokości.’’
,,Kiedy ty wierzysz Bogu, wiara przyciąga łaskę. Wiara przyciąga Boże plany. Ty wierzysz, a Bóg wykonuje.’’

,,Nasz Pan, Jezus Chrystus, przyszedł niewidzialny Bóg w widzialnej postaci, by pokazać nam prawdziwego Boga. Prorocy Starego Testamentu nie poznali prawdziwego Boga. Czytając Stary Testament, my nigdy nie poznamy prawdy o Bogu, to jest cząstkowa prawda. W pełni Boga objawił i pokazał Jezus. Jezus pokazuje swoją miłość, pokazuje dobroć, łaskę. Boga poznajemy w stu procentach, parząc na Jezusa Chrystusa.’’
Gal 4:19
,,Wszytko, co jest w Jezusie może być w nas. Bóg ma plan, żeby to co jest w Nim, było w tobie.’’
,,Jak Jezus jest ukształtowany w nas? W jaki sposób. Fizyczne starania nie mogą w nas wykształcić duchowej osoby. Nie da się fizycznym narzędziem, fizycznymi staraniami, czymś, co ty robisz, starasz się, wykształcić w sobie duchową istotę. Nie da się. To musi przyjść z góry, z Niebios.’’
,,W każdy z was może być uformowany Jezus – w Jego świętości, w Jego dobroci, w Jego miłości, w Jego mocy cudotwórstwa – wszytko, co jest w Jezusie może być w Tobie poprzez słuchanie o Nim, poprzez badanie na Jego temat, poprzez to, że my poznajemy Jezusa, słuchając o Nim, my kształcimy w sobie Jezusa.’’
2 Kor 3:18
,,Czym jest chwała Pana? Jezus umarł za nas, Jezus zmartwychwstał i dał nam zbawienie za darmo i my oglądając, rozważając tę chwałę, przemieniamy się w ten sam obraz; my zaczynamy być podobni do Jezusa w tym, co On przyniósł.’’
,,Naszym zadaniem jest nauczyć się oglądać chwałę Pana. Nie tylko po prostu uczestniczyć w chwale, jak Zachariasz rzucał na ołtarz kadzidło i ten symbol chwały unosił się w powietrzu. My mamy oglądać chwałę Pana,

rozważając o wielkości Jezusa, rozważając o Jego niesamowitym darze, którym On sam stał się dla nas.’’
2 Kor 3:7-12
,,Służba to, to służba usprawiedliwienia, czyli niesienia Dobrej Nowiny, niesienia Ewangelii.’’
,,W Jezusie jesteś pojednany z Bogiem. W Jezusie nie są policzone twoje grzechy i upadki. W Jezusie jest ci przebaczone; w Jezusie masz odpuszczenie win; i to ma chwałę, kiedy my niesiemy usprawiedliwienie.’’
,,Bóg objawia swoją chwałę w nas wszystkich, kiedy my niesiemy tę służbę pojednania, która objawiła się w Jezusie.’’
,,Jesteś usprawiedliwiony – to ciebie przemieni. To nas przemienia.’’
,,Ludzie żyjąc pod ciężarem grzechu, pod ciężarem swoich niemożliwości, chowają się przed Bogiem i Bóg nie może ich wtedy przemienić, nie może dać im nowe życie, nie może dać im cudu. A my mamy inną nadzieję – wierzymy, że pomimo naszych grzechów, mimo naszych upadków, mimo twoich niepowodzeń i upadków i grzechów, ty śmiało możesz wrócić do Boga i powiedzieć: Panie nawaliłem, ale wiem, że Ty mi wybaczyłeś dwa tysiące lat temu na krzyżu, dałeś mi przebaczenie, jestem nową istotą, jestem odpuszczony, jest mi darowana wina, jestem w Tobie umiłowanym dzieckiem, którego ukochałeś, oddałeś za mnie Syna swego.’’
,,Krew Jezusa ogłosiła: jest twoja wina wymazana, jest wszytko, co zrobiłeś nie tak wymazane, anulowane – ja przyniosłem zmianę w twoje życie. Tak ogłasza śmierć Jezusa. I póżniej, ponieważ On przyniósł odkupienie, umarł ponieważ poddał się pod moc grzechu, grzech powoduje śmierć. Kiedy ludzie grzeszą to umierają; i w momencie, kiedy Jezus przyjął potępienie za grzech i umarł jako owoc grzechu przyszła śmierć, ale jednocześnie przez śmierć Jezusa przyszło usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie anulowało moc

grzechu. Jezus tuż przed śmiercią krzyknął: Wykonało się, to w tym krzyku ogłoszone było przebaczenie win, było odpuszczenie naszych, twoich win.’’
,,Duch usprawiedliwienie to duch zmartwychwstania. Jeśli my wierzymy w usprawiedliwienie, to w tobie działa duch zmartwychwstania.’’
,,Kiedy wierzysz w Jezusa, wiesz, że w Jezusie masz usprawiedliwienie i to ciebie przemienia.’’
,,Patrz na Jezusa. On ma początek i koniec naszej wiary, On jest początkiem i końcem nasze wiary, naszej przemiany, naszego życia w zwycięstwie.’’
1 Kor 12:31 1 Kor 13,1-
,,Droga, ostateczny cel, to jest taka twoja przemiana, że ty jesteś chodzącą miłością, że ty kochasz, ty błogosławisz, ty wybaczasz, ty służysz w miłości.’’
,,Oglądajmy chwałę Bożą, oglądajmy wielkość Jezusa, badajmy w Słowie Bożym wielkość Jezusa; nie zasady, nie punkty, badajmy, co Jezus zrobił dla nas, jak nas zmienia, ale przede wszystkim co On i jak On dokonał pewnych rzeczy, jak przyszedł na świat.’’
,,Im bardziej będziemy poznawać Jezusa, tym wiekszą chwałę będziemy widzieć. Jezus jest wszystkim – alfa i omega, początek i koniec. Tylko w nim i tylko z nim mamy nasze życie. Amen.’’

1 thought on “Nowa era łaski

 1. Tekst ,,Ery łaski” opiewa ważność człowieka , który już prawie jest bogiem. Uznanie własnej niezdolności jest warunkiem prawdziwego zwycięstwa, ponieważ to właśnie wtedy, gdy uwolnimy się od ufności w siebie, Bóg może użyć nas do Swojej chwały.
  Paweł oświadczył: „Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem” ( 1 Koryntian: 15:10).). Nie ma tam podstaw do poczucia własnej wartości!..
  Nikt poza zbawionymi grzesznikami nie będzie w niebie… Chrystus na zawsze będzie nosił znamiona Golgoty. Blizny po tym, co wycierpiał za nasze grzechy, nigdy nie zostaną wymazane. Czy odważymy się pomyśleć, że kiedykolwiek będziemy w stanie wymazać z naszych wspomnień fakt, że jesteśmy grzesznikami zbawionymi łaską? Któż chciałby zapomnieć o długu, jaki mamy wobec Tego, który nas odkupił?
  Módlcie się, abyśmy my, którzy naprawdę Go znamy, nie oddalali się od Niego z powodu „innego Jezusa” wyczarowanego przez świat, nasze własne ciało lub diabła. Módlcie się także, aby Pan pozwolił nam odzwierciedlić prawdziwy charakter Chrystusa w naszych słowach i czynach; że pomoże nam pokazać światu prawdziwego Jezusa, który będąc Bogiem, przyszedł na podobieństwo człowieka, został potraktowany tak, jakby był samym grzechem i zadośćuczynił Bożej sprawiedliwości, umierając na krzyżu, zapewniając w ten sposób zbawienie dla całej ludzkości. TBC
  Niech studiowanie Jego Słowa będzie naszym nieustannym nawykiem, a prowadzenie i napełnianie Duchem Świętym niech będzie naszym codziennym doświadczeniem. To jest prawdziwa duchowa sprawność!
  Według Pisma Świętego celem duchowej sprawności musi być pobożność. Apostoł Paweł napomina Tymoteusza, aby „ćwiczył się” w pobożności, a Piotr oświadcza, że Bóg dał wierzącym „wszystko, co dotyczy życia i pobożności” (1Tm 4:7; 2P 1:3).
  Jakie są biblijne podstawy wzrostu w pobożności? Przede wszystkim musi zacząć się od nowych narodzin. Jak Jezus oświadczył Nikodemowi: „Jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego… Musisz… narodzić się na nowo”. (Jana 3:3,7 — podkreślenie dodane). Bez tej przemiany duchowego narodzenia z góry nikt nie jest w stanie przejawiać pobożności. Te nowe narodziny mają miejsce, gdy ktoś przyznaje, że jest grzesznikiem, zwraca się do Jezusa wyłącznie przez wiarę, wierzy, że zapłacił pełną karę za swoje grzechy i przyjmuje darmowy dar zbawienia, który tylko Jezus mógł i zapewnił. Staje się wtedy „nowym człowiekiem”: „Jeśli więc kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem…” (2 Kor 5,17). Nawet jeśli został cudownie przemieniony w nową istotę, nowo narodzony wierzący zachowuje swoją starą naturę, ale nie jest już pod jej grzeszną kontrolą: „Ale teraz i wy odkładacie to wszystko; gniew, gniew, złośliwość ,bluźnierstwo, brudna komunikacja z twoich ust. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro odrzuciliście starca swoimi czynami; przyobleczcie się w nowego człowieka, odnowionego w poznaniu na obraz tego, który go stworzył” (Kol 3,8-10 — podkreślenie dodane). „I abyście przyoblekli się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Efezjan 4:24). Nie powinniśmy się jednak dziwić, gdy wewnątrz narodzonego na nowo wierzącego, rezydująca stara natura, chociaż już nie kontroluje, powoduje czasami zaciekłą walkę w naszych sercach i umysłach .TBC. 2Kor 3:18 My wszyscy więc, z twarzą odsłoniętą, jak w zwierciadle widzimy chwałę Pana; nieustannie przemieniani na obraz Jego samego, z jednego stopnia chwały na następny, przez Adonai Ducha .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s